Politika privatnosti

 

Sprinting.rs, kao i matično preduzeće Šprint d.o.o. sa najvišim stepenom pažnje poštuju Vašu privatnost i štite podatke o ličnosti u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srbije.

Sprinting.rs prikuplja, obrađuje i koristi Vaše lične podatke u cilju izvršenja naloga i uspešnog zaključenja kupoprodajnog odnosa.

Prilikom poručivanja dajete informacije o imenu, adresi i broju telefona. Sprinting.rs ove podatke čuva na svojim serverima i neće ih otkriti trećim licima, osim ako ne postoji zakonska obaveza ili ako je za obavljanje ugovornog odnosa potreban prenos podataka. Tako se informacije koje ste dostavili, a u meri koja je neophodna za obradu Vaše porudžbine, mogu razmeniti isključivo sa kompanijama za dostavu.

Sprinting.rs može u bilo kom trenutku i bez prethodne najave promeniti politiku privatnosti ili sam sadržaj sajta. Stoga preporučujemo da politiku privatnosti pročitate svaki put kada posetite sajt i/ili izvršite porudžbinu.