UVEZI GOTOV DIZAJN

1. Izaberite opcije kroz padajući meni

2. Uvezite vaš fajl 

3. Dodajte porudžbinu u korpu

Opcija uvoza gotovog rešenja namenjena je vama koji već imate pripremu za štampu stikera u željenom obliku i veličini. Molimo da vodite računa o pripremi koja treba da ispuni osnovne kriterijume (bleed 2mm, odgovarajuća rezolucija) i koja osim print fajla treba da sadrži i "cut" liniju po kojoj će stiker biti ricovan.

Stikeri se poručuju u A4 tabacima.* Ukoliko poručujete jednu vrstu stikera nije neophodno da ih montirate na tabak. Prilikom izračunavanja broja stikera koji će stati na tabak vodite računa o neophodnom rastojanju 5mm. Ukoliko su pak stikeri različiti molimo da ih montirate vodeći računa o istom. U Napomenama ili u samom fajlu navedite broj stikera koji očekujete, da bismo vas kontaktirali ako dođe do odstupanja prilikom konačne montaže.

*Jedinična cena se odnosi na 1 A4 tabak

 

Opcije

Uvoz fajla

Odaberite fajl u memoriji vašeg uređaja

Dozvoljeni fajlovi: PDF, AI, JPG, JPEG, PNG, PSD, TIFF, TIF, RAR, ZIP,

ZBIR
1,20 din.

Nije neophodno, ali je preporuka da pre započinjanja procesa otvorite Korisnički nalog, koji će vam omogućiti da sačuvate podatke za eventualne naredne porudžbine.